ראשימקורות השראה > משפטים שהשפיעו עליי
משפטים שהשפיעו עליי...

 "הסבלנות מרה היא , אך פרותיה מתוקים "
(פתגם אתיופי עתיק)

"סליחה היא ויתור על התקווה לעבר טוב יותר"

"סבלנות אין קץ מביאה לתוצאות מיידיות" –

" You have to see yourself as a spiritual being going through a human experience, rather than a human being going through a Spiritual experience "

(תוקשר מפי דרונבלו מלכיצדק והגיע לאזניי מפי יענקלה בדר חברי הטוב.)

"משימתו החשובה ביותר של האדם בימי חייו היא ללדת את עצמו"
(אריך פרום)