תקנון

ברוכים הבאים לאוהל שרה, שמחה לפגוש אתכן כאן.

אנא קיראו בעיון תקנון זה ואל תהססו ליצור קשר עימי בכל עת ובכל שאלה.

טלפון  052-2424022

sarahgl34@gmail.com

תקנון האתר:

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשתמע.

מכיוון שהחנות באתר זה הינה חנות מקוונת ופרטי הלקוחות נשמרים כחוק, שרה גילאון אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת ולכן אם ייעשה שימוש במידע שלא מטעמה של שרה גילאון לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא.

התשלום עם כרטיס האשראי נעשה בסליקה בטוחה ומוגנת.

המחירים באתר כוללים מע"מ.

לצורך הרשמה ל"קופת בריאים" על הגולשת באתר להכניס את הפרטים הבאים:

שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, מס. טלפון. יש לשלוח למייל המצויין באתר תמונה של הנרשם. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתפת תחול המשתתפת, והיא תישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל קופת בריאים ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתפת.

 

התשלום:
1. בהוראת קבע בכרטיס אשראי.
2. בהוראת קבע דרך הבנק:

שרה גילאון

בנק דיסקונט 12

סניף 147

ח"ן 04213167

יש למלא טופס הוראת קבע ולשלוח לשרה גילאון  sarahgl34@gmail.com
המנוי הוא לשנה מיום ההרשמה. לאחר שנה יש להודיע לחברת האשראי או לבנק על עצירת הוראת הקבע.
ההתחייבות על המחיר הרשום באתר הינו לשנה. לפני תום השנה ישלח למשתתפת מייל לכתובת המייל שהיא נתנה בעת ההרשמה כתזכורת על מועד סיום השנה ועדכון המחיר באם יהיה.

אחריות:

התשלומים באתר מועברים באמצעות חברת הסליקה, נטפיי בע"מ, המשתתפת מכירה בזאת כי כל טענה בדבר ביצוע התשלום ו/או האחריות בדבר החיוב הינם באחריות אוהל שרה וכי חברת נטפיי בע"מ הינה ספקית פתרון התשלום בלבד.
כל טענה בדבר תקפות התשלום ובקשה לביטול תופנה לבית העסק ותהיה באחריותו הבלעדית.

מדיניות ביטולים:

ניתן לבטל הרשמת המנוי לקופת בריאים בהודעה בכתב למייל, המנוי יבוטל במהלך החודש העוקב לביטול. יש לוודא קבלת תשובה במייל תוך 3 ימי עסקים. באם לא נתקבלה תשובה יש לפנות דרך צור קשר באתר או ישירות לטלפון של שרה גילאון.

ביטול השתתפות בסדנה, בהודעה של עד שבועיים מתחילת הסדנה, החזר כספי מלא. לאחר מכן במהלך השבועיים ייגבו 250 ₪ דמי ביטול. על ביטול ביום הסדנה ייגבו 500 ₪.

 

כללי:
ידוע לגולשת כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977.
לאוהל שרה הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם.

אוהל שרה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: 1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין; 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
אוהל שרה מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי המשתתפת באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידיה לגורמים שלישיים חיצוניים.

אוהל שרה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר מפורסם באתר במועד המכירה.

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של אוהל שרה ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי אוהל שרה בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה.

בברכת בריאות שלמה, שרה

טלפון: 0522424022

© 2020 שרה גילאון