top of page

רותי לחי
פסיכותרפיה הוליסטית ומנחה מעגלי נשים

אני מוקסמת מהאינטואיציה שלך ומיכולתך המרהיבה לזהות מה כל אחת צריכה

רותי לחי
פסיכותרפיה הוליסטית ומנחה מעגלי נשים
bottom of page