top of page

דמיון מודרך

דמיון מודרך

Guided Imagination

דמיון מודרך הוא כלי יצירתי עוצמתי להשפעה על המציאות בכל התחומים.
השימוש בדמיון היה נפוץ כבר לפני אלפי שנה

בתרבויות שהשתמשו בכלים מפותחים מעולם הרוח להשפעה על העולם הארצי החומרי.
הרבי נחמן מברסלב מיטיב לתאר זאת:
"האם יש לך משהו שאתה משתוקק לו
או משהו שהיית רוצה מאוד שיקרה?
התמקד בו
בכל יכולת הריכוז שלך.
דמיין לך אותו בפרטי פרטים.
אם רצונך איתן דיו ורכוזך עז דיו
תוכל לממש את משאלותיך.."

המלצות ועדויות

bottom of page