top of page

הולודינמיקה

הולודינמיקה

Holodynamics

לפני 18 שנה למדתי את השיטה עם ד"ר ורנון וולף יוצר שיטת הולודינמיקה בביקורו בישראל.

לא תארתי לעצמי שאשתמש בה כמעט בכל טיפול הילינג שיחוו אותה אלפי אנשים.

השיטה מאגדת כמה שיטות מוכרות כמו:

התמקדות, דמיון מודרך, חיבור לאני הגבוה - Full potencial self

ובהדרכתו - הטיפול נעשה.

כלומר האני הגבוה של המטופל הוא שמנחה, יועץ ומרפא

זה טיפול מאוד מתקדם מבחינה רוחנית

וכמו בכל שיטה טובה שנושאת אמת ומרפא

מתחילים קודם כל בהכרת הטוב. (חיבור לאני הגבוה) אחר כך בהכרת המיותר (התמקדות בבעיה: הכאב, הדלקת, הגידול חו"ח,החרדה, הדפוס, מה שתבחרו לעבוד עליו.

ואז הנותר להשלמה.

זהו בדיוק גם הסדר של חשיבה הכרתית על פי שיטת ימימה אביטל זצ"ל.


הולודינמיקה – מה שאני אוהבת בטיפול הזה שהוא מתחיל מחיבור של המטופל לפוטנציאל העצמי המלא שלו FULL POTENCIAL SELF
היכול להופיע באופנים שונים, דימוים שונים. למשל המטופל יראה את עצמו במיטבו או מדריך, מדריכה שבאים להדרכתו. ומכאן יוצאים לתהליך לפגוש את הנושא עליו עובדים, לאתר את מקומו בגוף ולהתחיל עמו דיאלוג.
ההדרכה המתקבלת מגיעה ישירות מהאני העליון של המטופל. הסימפטומים שאתם הטיפול התחיל משתנים במהירות במהלכו
והתוצאות מהירות ומפליאות
בהולודינמיקה כמו בכל השיטות הטובות קיימת התפיסה של "הכל לטובה" שכל בעיה מגיעה אלינו עם פוטנציאל הפתרון שלה, כשאנחנו מדברים עם ה"הולודיין" (ההולודיין שעובדים עמו יכול להיות - כאב מסוים, אמונה מגבילה, דפוס חוזר ונשנה, ועוד…) ומבינים מה הוא בא ללמד אותנו? מה הוא צריך מאתנו כדי לעבור התמרה, טרנספורמציה?
אנחנו באמצעות דמיון מודרך יוצרים את השינוי הזה והסימפטום משתנה לטובה, ברוב טיפולי ההילינג שלי אני משלבת תוך כדי הילינג תהליך של הולודינמיקה.

המלצות ועדויות

bottom of page