top of page

עיבור נשים

עיבור נשים

Women's transgression

לפני כ-17 שנה מישהי שהיתה בסדנה שלי של שלום עם הגוף והאוכל, חשבה שאוכל לעזור לחברה שלה שהיתה בטיפולי הפריה ועשתה המון נסיונות להרות, ללא הצלחה! אמרתי שאשמח מאוד לנסות לסייע, ואכן בטיפול אחד ששילבתי הילינג ודמיון מודרך והולודינמיקה שבה מתחילים בחיבור לעצמי הגבוה של המטופל/ת זכיתי (בסייעתא דשמייא) לעזור לה להרות. וזה היה משמח ומרגש בחזקת נס!הבנתי שיש לי הברכה לסייע לנשים להתעבר. גם לאלה שבטיפולי הפריה. חברה הומיאופטית ספרה שהמורה שלה להומיאופטיה תמיד אמר: "הריון זה דבר רוחני", ובכן גם אני חושבת כך. באחת הקריאות יעוץ שנתתי ראיתי בבירור שיש לאישה שטפלתי בה בן העתיד לבוא. המלצתי לה כדאי שתכנסי להריון. מטעמים כאלה ואחרים הנסיון להכנס להריון נדחה וכשנסתה להרות, הרופאים טענו שאין סיכוי כי החל כבר גיל הבלות ...אמרתי לה שאני רואה בבירור ילד. אותה אישה הגיעה ל 2 טיפולים וההריון המבורך הגיע (מצורף מכתב תודה כאן).


יש לי סגולה לעבר נשים בטיפול שבו אני מסייעת לך להתחבר לעצמי הגבוה שלך ולנשמה של הילד העתיד לבוא בהילינג ודמיון מודרך, הולודינמיקה, ותהליכי ניקוי את מוזמנת לבוא ולהתעטף ברחם השכינה לקבל את ברכת האלה לעיבור, לאמהותך.

המלצות ועדויות

bottom of page