top of page

שיטת שחרור רגשי

שיטת שחרור רגשי

E.F.T

שיטת השחרור הרגשי  Emotional Freedom Technique - EFT היא שיטת רפואה אלטרנטיבית פסאודו-מדעית שפותחה בשנות ה-80 בארצות הברית. השיטה מסתמכת על אזכורים ברפואה הסינית אודות "חסימות אנרגטיות" כסיבה למחלות ולבעיות, בשילוב עם שיטות פסבדו-מדעיות נוספות מערביות. בשיטת השחרור הרגשי המטופל מתופף באצבעותיו על נקודות בגופו שבהם עוברים המרידיאנים, תוך אמירה מילולית המתארת את הבעיה, על מנת "לשחרר את זרימת האנרגיה" בגופו.


המלצות ועדויות

bottom of page