top of page

תקשור- קריאה על-חושית

תקשור- קריאה על-חושית

Psychic reading

מורתי הטובה מאנגליה, בטי בלקומב תמיד הסבירה שהילר
הוא גם psychic כי נשמה שביעודה מכוונת לריפוי-הילינג,
נושאת גם כישורים של יכולת על-חושית לאבחון.
כל אדם נושא בהילה שלו, בשדה האנרגיה שלו אינפורמציה של העבר שלו, ההווה, והעתיד הפוטנציאלי. כשאדם בא לקריאה על-חושית, מטרת הקריאה היא לאבחן את מצבו בהווה, ולראות כיוונים ואפשרויות של עתיד פוטנציאלי.
בקריאה, האדם יכול להשיג בהירות ועידוד לפעול על פי יעודו, ולהיות
מכוון לפוטנציאל העצמי המלא שלו.
אני נוהגת לקבל שם מלא, שם משפחה ושמות ההורים, מתוכם אני מקבלת אינפורמציה עוד לפני המפגש.
במפגש עצמו ניתן לבצע קריאה גם בעזרת פתיחות קלפים, או לקבל תקשור ללא שימוש באמצעי עזר, בחלקה הראשון של הפגישה תנתן קריאה שוטפת שלי ובחלקו השני- זמן לשאלות ותשובות.
במהלך ה- 35 שנים האחרונות זכיתי לכוון אנשים ליעודם, לעודד ולעורר השראה להגשמה של הפוטנציאל העצמי המלא.

המלצות ועדויות

bottom of page