top of page
פס שמש.jpg

6 ביולי 2020 בשעה 17:00:00

יום שני

לטפס מהתחתית

לטפס מהתחתית

מרצה: אלכס דייבוך

הרצאה על יציאה מפוסט טראומה לאחר השירות הקרבי.

סיפורו של אלכס דייבוך, לוחם ומתעד מבצעי בשירותו

הסדיר, על ההתמודדות עם פוסט טראומה והחיים שאחריה.

תשלום:

50₪ בהעברה מראש בביט או 60 ₪ במקום


פס שמש.jpg
לפרטים והרשמה
bottom of page