top of page
פס שמש.jpg

5 ביולי 2020 בשעה 12:00:00

ימי ראשון

שפת האור

שפת האור

מנחה: אורניתה לייבמן

5 מפגשים

בשעות 15:00 - 21:00


שפת האור • גאומטריה מקודשת • חניכה לתדרי ריפוי של צבעי האור וצורות גאומטריות • ידע עתיק שהגיע משושלת שמאני הקורנדרוס ממקסיקו • חניכה שמאנית לידע מקודש עתיק המאפשר כתיבת מארגי אור לרפואה ולזימון מציאות.

תשלום:

2,200 ₪ מתוכן 400 ₪ מראש והיתרה בסוף הקורס

פס שמש.jpg
לפרטים והרשמה
bottom of page