פס שמש.jpg

ימי ראשון

שפת האור

מנחה: אורניתה לייבמן

5 מפגשים

בשעות 15:00 - 21:00


שפת האור • גאומטריה מקודשת • חניכה לתדרי ריפוי של צבעי האור וצורות גאומטריות • ידע עתיק שהגיע משושלת שמאני הקורנדרוס ממקסיקו • חניכה שמאנית לידע מקודש עתיק המאפשר כתיבת מארגי אור לרפואה ולזימון מציאות.

תשלום:

2,200 ₪ מתוכן 400 ₪ מראש והיתרה בסוף הקורס

פס שמש.jpg
טלפון: 0522424022

© 2020 שרה גילאון