פנינה
בני ברק

הרגישות שלך והאכפתיות שלך ובכלל האישיות שלך מאוד נהניתי

פנינה
בני ברק