רחלי ראובן

תמיד מלאה בחיוך ובמאור פנים
תמיד מצוידת במילים טובות

רחלי ראובן